Sign up using Email or Facebook

Forgot password? Click here

You have to fill out this field You have to enter a valid email address
You have to fill out this field

Join the Dinamo family!

Register now and enjoy all the benefits of owning an official Dinamo account.

Register using email or Facebook

If you already have an account Login

You have to fill out this field
You have to fill out this field
You have to fill out this field You have to enter a valid email address

Unesite svoju email adresu i poslati ćemo vam upute za resetiranje lozinke

You have to fill out this field You have to enter a valid email address

Pravilnik o uvjetima prodaje

GNK Dinamo Zagreb

PRAVILNIK O UVJETIMA PRODAJE, KUPNJE I DODJELE ULAZNICA ZA UTAKMICE GNK DINAMO S PRAVILIMA PONAŠANJA NA STADIONU MAKSIMIR

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.


(1) GNK Dinamo je isključivi vlasnik svih ulaznica za utakmice koje organizira ili u čijoj distribuciji sudjeluje. Svaki kupac, nositelj i korisnik ulaznice mora poštivati odredbe Uvjeta prodaje ulaznica koje je ustvrdio GNK Dinamo.

 

(2) Predmet Uvjeta prodaje je svako korištenje Ulaznica i odredbe vezane uz ulazak na stadion, pravila ponašanja na Stadionu te poštivanje svih odredbi Zakona, pravilnika i drugih propisa koji reguliraju organizacijske i sigurnosne postavke.

 

Članak 2.

 

Prodaja ulaznica je personalizirana te je prigodom kupovine za svaku ulaznicu potrebno predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. Sve osobe koje žele pristupiti Stadionu bez obzira na dob moraju imati ulaznicu. GNK Dinamo ne preporuča dolazak na utakmicu osobama mlađim od 5 godina, dok osobe mlađe od 14 godina moraju biti u pratnji punoljetne osobe. Na navijačkoj tribini osobe mlađe od 18, a starije od 14 godina, moraju imati potpisanu i klubu dostavljenu suglasnost roditelja, staratelja ili pravnog zastupnika.

 

Članak 3.

 

 1. Nositelj ulaznice prihvaća i suglasan je da GNK Dinamo ima pravo prikupiti, pohraniti i koristiti njegove osobne podatke u svrhu organizacije i administracije utakmice. GNK Dinamo može prenijeti takve osobne podatke trećim stranama prvenstveno s ciljem bolje organizacije i administracije prodaje ulaznica te u svrhu poduzimanja bilo koje relevantne zaštitne i sigurnosne mjere prije, za vrijeme i nakon utakmice.
 2. Samo pojedinac čiji su osobni podaci navedeni na ulaznici kao nositelj ulaznice može istu koristiti za potrebe ulaska na stadion ili ostvariti druga prava koja ima kao nositelj, a kako je utvrđeno ovim Uvjetima prodaje.
 3. GNK Dinamo je ovlašten, ali nije obvezan, posredstvom svoje redarske službe obavljati identifikacijsku provjeru prilikom ulaska nositelja ulaznice na stadionu.
 4. Nositelj ulaznice može prenijeti samu ulaznicu ili dodijeliti prava koja proizlaze iz ulaznice trećim stranama samo uz raniju suglasnosti GNK Dinamo. GNK Dinamo je ovlašten ne dati svoju suglasnost ako nositelj ulaznice ili osoba kojoj je ista prenijeta namjerava:

a) prenijeti prava ili ulaznicu pojedincu kojemu je iz zakonom predviđenih razloga zabranjeno prisustvovanje nogometnim utakmicama

b) preprodati ulaznicu
c) prenijeti ili koristiti ulaznicu za potrebe reklamiranja, prodaje ili u promotivne svrhe ili kao nagradu, poklon, u natjecanju ili lutriji ili kao dio putničkog paketa.


(5) Ako se prava ili ulaznice prenose uz suglasnost GNK Dinamo, osoba na koju je ulaznica prenesena zatražit će izdavanje nove ulaznice. Ako se takva prava ili ulaznica prenosi ili koristi u neku od nedozvoljenih svrha iz prethodnog stavka, bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo, nositelj ulaznice biti će u prekršaju ovih Uvjeta prodaje. Takva ulaznica će automatski biti proglašena nevažećom i može biti poništena elektronskim ili drugim putem. GNK Dinamo može osobi u posjedu ulaznice odbiti mogućnost ulaska na stadion ili takvu osobu udaljiti sa stadiona te GNK Dinamo toj osobi neće refundirati vrijednost te ulaznice.

 

Članak 4.

 

 

(1) Svi nositelji ulaznica potvrđuju da se kreću na i oko stadiona na vlastitu odgovornost.
(2) U slučaju da nositelj ulaznice napusti stadion neće biti ponovo pušten na stadion s istom ulaznicom.


Članak 5.

 

 1. Nositelji ulaznica ne smiju snimati, prenositi ili na bilo koji način obavljati prijenos zvuka, slika, opisa ili rezultata utakmice u cijelosti ili djelomično, osim u privatne svrhe. Nositelj ulaznica također ne smije pomagati drugoj osobi u obavljanju ovih aktivnosti, bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo. Oprema i predmeti koji se koriste u te svrhe ne smiju se unositi na stadion bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo.


(2) Fotografije ili snimke koje je snimio nositelj ulaznice tijekom prisustvovanja utakmici mogu se koristiti samo u osobne, nekomercijalne svrhe, isključujući objave na internetskim portalima i drugim medijima pogodnim za izvještavanje javnosti te se ne smiju komercijalno koristiti ni na koji način bez ranije pismene suglasnosti GNK Dinamo.

 


(3) Svaki nositelj ulaznice daje svoju suglasnost da GNK Dinamo ili oni koje on imenuje mogu besplatno koristiti nositeljev glas ili sliku, uživo, u video snimci ili drugoj vrsti snimke, fotografije ili putem drugog medija sada ili u budućnosti.

 

 

Članak 6.

 

 (1) Iz razloga sigurnosti, a u cilju osiguranja redovnog i nesmetanog odvijanja       utakmice, nositelj ulaznice mora slijediti upute policije, sigurnosnog osoblja i administracije na stadionu na kojem se održava utakmica. Svaki nositelj ulaznice mora surađivati sa sigurnosnim osobljem ukoliko se od nositelja ulaznice traži predočenje nositeljeva identiteta, u obliku službenog dokumenta s fotografijom, ili suglasnost za zapljenom zabranjenih predmeta koje posjeduje.

 

 1. Nositelji ulaznica su suglasni da će njihovo ponašanje biti korektno i s poštovanjem prema protivnicima, a posebno da neće biti nasilni, ksenofobični i rasistički nastrojeni. U slučaju kršenja ovih odredbi navijači mogu biti sankcionirani te može doći do djelomičnog ili potpunog zatvaranja sektora gdje se oni nalaze.
 2. Pirotehnička sredstva, sve vrste oružja, staklene boce, limenke ili alkoholna pića, sredstva pogodna za napad ili tjelesno ozljeđivanje,  opojne droge i druge nedozvoljene supstance ili drugo što može pokvariti užitak, ugodu i sigurnost ostalih sudionika, igrača ili službenih osoba zabranjeno je i ne smije se unijeti na stadion.
 3. Svi promotivni, komercijalni, politički ili vjerski predmeti bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući se na zastave, oznake, simbole, letke, zabranjeni su i ne mogu se unijeti na stadion.
 4. Pojedinci koji su pod utjecajem alkohola ili droga ili koji se ponašaju nasilno ili elementima svojeg ponašanja započinju radnje suprotne javnom redu i općoj sigurnosti, mogu biti udaljeni sa stadiona.

 

Članak 7.

 

Svaki kupac, nositelj ili korisnik ulaznice odgovoran je za propisno korištenje ulaznice. On će nadoknaditi štetu i izuzeti GNK Dinamo od bilo kakvih potraživanja za štetu i odgovornost, pretrpljenih ili nastalih u svezi s kršenjem ovih Uvjeta prodaje, pravila ponašanja na stadionu ili bilo kojih drugih primjenjivih zakona ili propisa.

Članak 8.

 

 1. GNK Dinamo zadržava pravo promjena satnice, datuma i mjesta odigravanja utakmice u slučaju nepredviđenih okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na događaje više sile ili razloga ugrožavanja sigurnosti.
 2. U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje dovode do promjena satnice, datuma i mjesta utakmice, uključujući one gore označene, nositelj ulaznice ima pravo ako je moguće dobiti ulaznicu iste kategorije kao što je bila njegova prvobitna ulaznica. Ako se utakmica ili promijenjena utakmica otkaže ili nema raspoložive ulaznice za promijenjenu utakmicu, nositelj ulaznice ima pravo na povrat novaca po nominalnoj vrijednosti ulaznice.
 3. U slučaju da nositelj ulaznice nije u mogućnosti prisustvovati utakmici s promijenjenom satnicom odigravanja, biti će mu vraćen iznos nominalne vrijednosti ulaznice putem razmjene uoči utakmice, te sukladno odobrenju GNK Dinamo.

 

 

Članak 9.

 

(1) Ukoliko neke od odredbi ovih Uvjeta prodaje postanu nevažeće, neučinkovite ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, to se ne odnosi na valjanost, učinkovitost i provedivost ostalih odredbi iz ovih Uvjeta prodaje

(2) Kupac ulaznice će poštovati sve odredbe koje izdaje GNK Dinamo, te sve dodatne upute  koje se mogu povremeno izdavati, a u odnose se na pravila ponašanja na stadionu,  zabranu unosa pojedinih predmeta i druge sigurnosne zahtjeve koji su u nadležnosti GNK Dinamo.

(3) Takve dodatne odredbe javno su dostupne i nalaze na internetskoj stranici www.gnkdinamo.hr.

 

II. POSEBNI DIO

 

KUPNJA I PRODAJA ULAZNICA ZA GOSTUJUĆE NAVIJAČE

Članak 10.

 1. Navijači gostujućeg kluba mogu kupovati ili po načelu razmjernosti dobivati ulaznice za sljedeće tribine ili dijelove tribina stadiona Maksimir:
 1. Sve sektore tribine jug;
 2. Sektor 10 tribine zapad;
 3. Ložu br. 18 i/ili dijelove drugih loža, ovisno o odluci GNK Dinamo;
 4. druge tribine ili dijelove tribina, ovisno o odluci GNK Dinamo;
 1. Načini prodaje ulaznica za navijače gostujućeg kluba:
 1. Temeljem potpisanog Ugovora o prodaji ulaznica s gostujućim klubom;
 2. U slobodnoj prodaji na prodajnim mjestima GNK Dinamo – centralnom prodajnom mjestu i prodajnim mjestima na ulazima u tribinu za gostujuće navijače;
 3. U internet prodaji, ovisno o odluci GNK Dinamo;
 1. U slučaju potpisanog Ugovora o prodaji ulaznica GNK Dinamo unutar 24 sata dostavlja dogovoreni broj ulaznica gostujućem klubu. Dostava će biti izvršena preporučenom pošiljkom ili osobno na ruke ovlaštenog predstavnika gostujućeg kluba.
 2. Gostujući klub je u slučaju iz stavka 2. A. i 3. obvezan:

a)         da od ovlaštene službe Ravnateljstva policije i/ili nadležne policijske uprave ima pribavljene podatke o osobama sadržanim u Zbirci podataka Ravnateljstva policije, a kojima su izrečene sudske zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama te koji su prema usvojenim kriterijima kategorizirani u tzv. C kategoriju navijača;

b)        na adekvatan i prikladan način, prigodom prodaje ulaznica, upoznati svakog pojedinca s definicijom protupravnih ponašanja, kako ih definira članak 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, ovlastima redara na nogometnoj utakmici te uvjetima kupnje ulaznice;

c)         prigodom prodaje ulaznica za svakog pojedinca u za to predviđeni prostor upisati osobne podatke, utvrđene uvidom u važeći osobni dokument;

d)        uskratiti prodaju ulaznice svakoj osobi koja se  nalazi na popisu osoba pribavljenom od strane ovlaštene službe Ravnateljstva policije i/ili nadležne policijske uprave;

e)         najkasnije 24 sata prije zakazanog početka utakmice dostaviti podatke o broju prodanih ulaznica te popis osoba kojima su iste prodane. Popis treba sadržavati sljedeće podatke: prezime, ime, datum i godinu rođenja. Dostava podataka treba biti u digitalnom obliku na adresate koje u potpisanom ugovoru odredi GNK Dinamo;

f)          preuzeti odgovornost za naknadu štete na imovini stadiona Maksimir počinjene od strane navijača kojima je prodao ulaznicu za utakmicu kao I za posljedice koje su nastale zbog kršenja odredbi potpisanog  Ugovora;

(5) GNK Dinamo je u slučaju iz stavka 2. A.  i 3. ovog članka u obvezi:

a)         na odgovarajućem broju prodajnih mjesta kod ulaza u južni dio stadiona MAKSIMIR osigurati mogućnost kupnje ulaznica za navijače gostujućeg kluba, na dan utakmice najmanje tri sata prije početka utakmice te u pretprodaji na centralnom mjestu za prodaju ulaznica;

b)        putem ovlaštene redarske službe, sukladno ovlastima, utvrditi istovjetnost podataka sa kupljene ulaznice sa važećim osobnim dokumentom;

c)         zapriječiti ulaz u stadion svakoj osobi koja se nalazi na popisu dobivenom od Ravnateljstva policije, a koji sadrži podatke o osobama s izrečenim sudskim zabranama prisustvovanja nogometnim utakmicama te osobama kategoriziranim u tzv. C kategoriju navijača;

d)        zapriječiti ulaz u stadion svakoj osobi za koju se utvrdi da nema ulaznicu izdanu od GNK Dinamo i/ili za koju se utvrdi da nije kupila ulaznicu u skladu s uvjetima kupnje ili potpisanog Ugovora;

e)         zapriječiti ulaz u tribinu ili dio tribine namijenjen navijačima gostujućeg kluba svakoj osobi koja važećim osobnim dokumentom ne može potvrditi svoj identitet;

f)         zapriječiti ulaz u tribinu ili dio tribine namijenjen navijačima gostujućeg kluba svakoj osobi koja krši neku od odredbi ovih Uvjeta;

(6) GNK Dinamo će u slučaju iz stavka 2.B. ulaznice za gostujuće navijače prodavati personalizirano, na dovoljnom broju prodajnih mjesta, u pretprodaji i na dan utakmice.

 

 

(7) U slučaju da odvojeno područje stadiona za gostujuće navijače čini više od 5 posto ukupnog kapaciteta stadiona, sva mjesta u odvojenom području u pravilu moraju biti stavljena na raspolaganje gostujućem klubu.

(8) GNK Dinamo zadržava pravo da temeljem obveza koje ima kao organizator nogometne utakmice, u skladu s vlastitom sigurnosnom prosudbom ili iz drugih razloga koji za svoj cilj imaju osigurati neometano odvijanje nogometne utakmice ograniči prodaju ulaznica gostujućim navijačima. Ograničenje se odnosi na vrijeme trajanja prodaje, broj prodajnih mjesta te ukupni kapacitet mjesta na stadionu predviđenih za gostujuće navijače.

(9) Izgled navijačkih koreografija, sadržaj transparenata te izgled i sadržaj navijačkih rekvizita koji odstupaju od standardnih, gostujuće navijačke skupine moraju prijaviti GNK Dinamu, kao organizatoru utakmice, 24 sata prije odigravanja same utakmice. U suprotnom GNK Dinamo zadržava pravo uskrate unosa navedenih predmeta na gostujuću tribinu.

(10) GNK Dinamo zadržava pravo da u posebnim slučajevima smanji kapacitet stadiona i organizira zone sigurnosti neposredno uz tribinu za gostujuću navijačku skupinu, naročito ako postoji povijest međusobnih rivaliteta sa domaćom navijačkom skupinom.

 

PRODAJA ULAZNICA MALOLJETNIM OSOBAMA

 

Članak 11.

(1) Maloljetnik je osoba koja je navršila 14 i nije napunila 18  godina. Dijete je osoba koja nije navršila 14 godina.

(2) Prodaja ulaznica djeci moguća je isključivo i samo u nazočnosti roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika.

(3)  Pri kupovini ulaznica za navijačku tribinu, sve maloljetne osobe moraju biti u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika ili moraju imati otprije dostavljenu i pohranjenu pismenu suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika. GNK Dinamo će kao organizator odbiti prodaju ulaznica za navijačku tribinu maloljetnicima koji ulaznicu ne kupuju u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika ili nemaju dostavljenu i pohranjenu suglasnost istih.

 

 

ODBIJANJE KUPOVINE ULAZNICE

 

Članak 12.

 

 1. GNK Dinamo će odbiti prodati ulaznicu:
 1. Osobi kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane prisustva nogometnim utakmicama;
 2. Osobi koja je od strane redarstvenih službi kategorizirana u najrizičniju skupinu navijača ( C kategorija );
 3. Osobi kojoj je izrečena mjera opreza zabrane približavanja stadionu ili prisustva nogometnim utakmicama;
 4. Osobi koja je od strane policije i/ili ovlaštene redarske službe zatečena u preprodaji ulaznica;
 5. Osobi za koju postoje ranija saznanja da je prigodom kupnje ulaznica na bilo koji način pokušala zlouporabiti vlastite ili tuđe osobne podatke ili neki od osobnih dokumenata

     (2) GNK Dinamo zadržava pravo da osobi kojoj je prestao neki od razloga navedenih u stavku 1., točke a., b. i c., uskrati kupnju ulaznice na daljnji rok od 90 dana.

     (3) Osoba kojoj je uskraćena kupovina ulaznica za utakmice kojih je GNK Dinamo organizator ima pravo na pismeni zahtjev dobiti objašnjenje za takvu odluku.

Sukladno čl. 10. st. 1. - 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), 
Pisani prigovor kojim se iznosi nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može se dostaviti poštanskim putem na adresu:
GNK DINAMO

Odjel prodaje ulaznice

Maksimirska 128   

10 000 Zagreb

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. 

U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

 

 

RAZLOZI ZA USKRATU ULASKA GLEDATELJIMA S KUPLJENOM ULAZNICOM

 

Članak 13.

(1) GNK DINAMO putem redarske službe odbit će ulaz gledatelju s kupljenom ulaznicom:

a.) ako je gledatelj u posjedu ulaznice bez upisanih osobnih podataka

b.) ako je gledatelj u posjedu ulaznice s podacima različitim od podataka iz osobnog dokumenta

c.) ako je gledatelj bez važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica) kojim može dokazati svoj identitet

d.) ako je gledatelj zatečen u neposrednom činjenju nekog od prekršaja navedenih u članku 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima ili drugih zakona i/ili Pravilnika o sigurnosti na nogometnim utakmicama

e.) ako je gledatelj zatečen u posjedu krivotvorenih ulaznica

f) osobi za koju je uvidom u predočenu ulaznicu utvrđeno da je prigodom kupnje dovela u zabludu ovlaštene osobe GNK DINAMO, zlouporabom vlastitih ili tuđih osobnih podataka ili nekog od osobnih dokumenata

(2) S obzirom da situacije iz stavka 1. predstavljaju kršenje ovog Pravilnika , GNK Dinamo osobi kojoj je uskraćen ulaz nije dužan i neće vraćati novac za kupljenu ulaznicu.

 

PRODAJA ULAZNICA ZA GOSTUJUĆE UTAKMICE GNK DINAMO

 

PRODAJA ULAZNICA ZA GOSTUJUĆE UTAKMICE GNK DINAMO U SKLOPU NATJECANJA HNS-a

Članak 14.

 1. GNK Dinamo će distribuciju ulaznica svojim navijačima za gostujuće utakmice u natjecanjima koje organizira HNS vršiti isključivo temeljem potpisanog Ugovora o prodaji ulaznica s klubom-organizatorom nogometne utakmice.
 2. U slučaju iz stavka 1., GNK DINAMO će:

a)         od ovlaštene službe Ravnateljstva policije i/ili nadležne policijske uprave pribaviti podatke o osobama sadržanim u Zbirci podataka Ravnateljstva policije a kojima su izrečene sudske zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama te koji su prema usvojenim kriterijima kategorizirani u tzv. C kategoriju navijača;

b)        na adekvatan i prikladan način, prilikom prodaje ulaznica, upoznati svakog pojedinca s definicijom protupravnih ponašanja, kako ih definira članak 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, ovlastima redara na nogometnoj utakmici te uvjetima kupnje ulaznice;

c)         prilikom prodaje ulaznica za svakog pojedinca u za to predviđeni prostor upisati osobne podatke, utvrđene uvidom u važeći osobni dokument;

d)        uskratiti prodaju ulaznice svakoj osobi koja se  nalazi na popisu osoba pribavljenom od strane ovlaštene službe Ravnateljstva policije i/ili nadležne policijske uprave;

e)         najkasnije 24 sata prije zakazanog početka utakmice dostaviti podatke o broju prodanih ulaznica te popis osoba kojima su iste prodane. Popis treba sadržavati sljedeće podatke: prezime, ime, datum i godinu rođenja. Dostava podataka treba biti u digitalnom obliku na adresate koje u potpisanom ugovoru odredi klub-organizator;

f)          preuzeti odgovornost za naknadu štete na imovini stadiona na kojem se odigrava utakmica počinjene od strane navijača kojima je prodao ulaznicu za utakmicu kao i za posljedice koje su nastale zbog kršenja odredbi potpisanog  Ugovora;

 

PRODAJA ULAZNICA ZA GOSTUJUĆE UTAKMICE GNK DINAMO U SKLOPU NATJECANJA UEFA-e

Članak 15.

 1. U skladu s odnosnim pravilnicima UEFA-e te Zakonima i pravilnicima RH koji GNK DINAMO preuzima obvezu da će na sektoru za gostujuće navijače biti osobe za koje se sa pretežitom sigurnošću može konstatirati da niti na jedan način nisu problematične.

GNK DINAMO se u procesu prodaje ulaznica obvezuje provesti mjere isključenja svakog pojedinca za kojeg su ispunjeni uvjeti opisani u članku 12. ovog Pravilnika.

 1. GNK Dinamo će vršiti rezervaciju za kupnju ulaznica za gostujuće utakmice. Rezervacija ulaznica se obavlja na način da se svi zainteresirani, nakon objave obavijesti o početku prijava za gostovanje na službenoj internetskoj stranici kluba, www.gnkdinamo.hr, prijavljuju na službenu e-mail adresu: [email protected].
 2. Prijava treba sadržavati sljedeće obvezne podatke:
 1. Ime i prezime, datum i godinu rođenja;
 2. OIB i adresu prebivališta navedenu u važećem osobnom dokumentu (putovnici ili osobnoj iskaznici – ako se putuje u državu koja osobnu iskaznicu RH prihvaća kao putnu ispravu);
 3. Kontakt e-mail adresu;
 1. Prijave se odvijaju od određenog termina početka prijava pa do određenog termina završetka prijava ili do popunjavanja kapaciteta ustupljenog gostujućeg sektora na stadionu domaćina. Prijave zaprimljene prije određenog termina, za početak prijava, neće biti uvažene. Prijave zaprimljene nakon isteka roka za prijave ili popunjenosti gostujućeg sektora neće biti uvažene. U slučaju da broj zaprimljenih važećih prijava premašuje kapacitet gostujućeg sektora, biti će formirana lista prioriteta, prema kriterijima koji će pravovremeno biti objavljeni na službenoj internetskoj stranici kluba i/ili na adekvatan način prezentirani javnosti.
 2. Prodaja kupona počinje nakon završetka postupka prijave. Prodaja kupona se obavlja u centru za prodaju ulaznica na  stadionu Maksimir. Prodaja kupona se odvija u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika. Nositelj kupona će zamijeniti kupon za fizičku ulaznicu u gradu odigravanja utakmice. Svi podaci o mjestu zamjene kupona bit će pravovremeno objavljeni na službenoj stranici GNK Dinamo. 
 3. Maloljetne osobe su obvezne uz prijavu za kupnju kupona priložiti skeniranu i vlastoručno potpisanu suglasnost roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika. Prodaja kupona maloljetnim osobama, uz prethodni uvjet, moguća je samo u nazočnosti jednog od roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika.
 4. Djecu za kupnju kupona može prijaviti jedan od roditelja, staratelj ili zakonski zastupnik, kupiti kupon može samo jedan od nabrojanih, uz predočenje važećeg osobnog dokumenta djeteta.

 

Članak 16.

Navijači iz inozemstva prijavljuju se na email adresu [email protected] s podacima navedenim u članku 15. stavak 3. Uplate će se vršiti sukladno naputku računovodstva GNK Dinamo, a odluka i obavijest o tome biti će pravovremeno objavljena. Po primitku uplate GNK Dinamo će navijačima na njihovu mail adresu poslati skenirani, personalizirani kupon koji će na dan utakmice zamijeniti za ulaznicu. Lokaciju zamjene kupona za ulaznice određuju klub domaćin, UEFA, GNK Dinamo i policija grada domaćina, a odluka će biti objavljena pravovremeno na službenoj internetskoj stranici GNK Dinamo.

  

INTERNET PRODAJA

Članak 17.

(1)  Internet prodaja ulaznica za domaće utakmice GNK Dinama obavlja se na stranici www.ulaznice.hr/gnkdinamo . Pravila prodaje primjenjiva na kupnju redovnim putem identična su internet prodaji, na način prilagođen specifičnostima internet prodaje.

(2) Prodaja preko portala ulaznice.hr je također personalizirana te naručitelj odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine ulaznica. Naknadne promjene nisu moguće. Svaka osoba koja želi pristupiti događaju, mora imati ulaznicu. Ulaznice za pojedinačne utakmice se ispisuju s korisničkih stranica, te takva e-ulaznica služi za izravan ulaz na utakmicu.

Potvrda o kupovini godišnjih ulaznica se mijenja za godišnju iskaznicu na blagajni GNK Dinamo u objavljenom radnom vremenu blagajne.

 

(3) GNK Dinamo iz sigurnosnih, organizacijskih i tehničkih razloga ima mogućnost obustaviti internet prodaju u bilo kojem trenutku.

 

 

PRETPLATNIČKE ( SEZONSKE ) ULAZNICE

 

Članak 18.

(1) Godišnja ulaznica uključuje pravo ulaska na odnosni sektor (tribinu) stadiona Maksimir za:

- Sve službene domaće utakmice GNK Dinama u Prvoj HNL

- Sve službene domaće utakmice GNK Dinama II (druga momčad) i ostale utakmice u nižim rangovima, uključujući i UEFA Ligu prvaka mladih

- Domaće utakmice Hrvatskog kupa

- utakmicu hrvatskog Superkupa ukoliko se igra na Stadionu Maksimir

- domaće kvalifikacijske utakmice za europska natjecanja (Liga prvaka ili Europa liga)

- eventualne 3 domaće utakmice grupne faze europskih natjecanja (Liga prvaka ili Europa liga)

(2) Kupnjom godišnje ulaznice pretplatniku se dodjeljuje jedno mjesto na stadionu te će njegovo ime i prezime biti otisnuto na pripadajućoj sjedalici ukoliko je pretplatnik sa time suglasan. Kupnja godišnje ulaznice bit će odbijena ili može biti odbijena prema istim uvjetima koji vrijede za pojedinačne, jednokratne ulaznice.

(3)Po prestanku postojanja razloga iz članka 12., pojedinac ima pravo podnijeti pismenu zamolbu klubu kojom traži odobravanje kupnje godišnje ulaznice. Zamolba se podnosi u pisanom obliku na adresu:

GNK Dinamo

Odjel za prodaju ulaznica

Maksimirska 128

10000 Zagreb

GNK Dinamo će se očitovati o zaprimljenoj molbi u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vaše zamolbe. 

U slučaju pozitivnog odgovora, podnositelj zamolbe će svoju godišnju ulaznicu kupiti u centralnom prodajnom mjestu prema jedinstvenom cjeniku i pravilima kupnje.

Uvjeti za preostale utakmice biti će naknadno objavljeni (revijalne i humanitarne utakmice, utakmice knock-out faze europskih natjecanja)

(4)Kada aktivnom godišnjem pretplatniku od strane nadležnih pravosudnih i redarstvenih tijela budu izrečene mjere zabrane dolaska na utakmice GNK DINAMO, njegova godišnja ulaznica će biti poništena bez odgode, do prestanka trajanja izrečenih mjera. GNK DINAMO u takvoj situaciji neće vršiti povrat novca za poništenu godišnju ulaznicu.

(5) Godišnje ulaznice su personalizirane i neprenosive. Bilo kakva manipulacija ili zloupotreba može uzrokovati poništavanje godišnje ulaznice, u skladu s internim pravilima GNK Dinama. Nositelj ulaznice će biti odgovoran za bilo koji oblik izravne ili neizravne preprodaje. Ulaznice se mogu kupiti prodajnom centru za kupnju ulaznica stadiona Maksimir ili putem interneta na portalu www.ulaznice.hr . Ukoliko je godišnja ulaznica kupljena putem interneta potrebno je doći na prodajni centar za kupnju ulaznica s potvrdom o kupovini i osobnim dokumentom kako bi kupljena godišnja ulaznica mogla biti podignuta. Godišnju ulaznicu kupljenu putem interneta potrebno je podići do datuma određenog za kraj prodaje godišnjih ulaznica. GNK Dinamo nije odgovoran za godišnje ulaznice koje nisu kupljene putem službenih kanala prodaje. Povrat godišnjih ulaznica nije moguć.

(6) Termin početka prodaje i cijena godišnjih ulaznica biti će objavljeni na službenoj stranici www.gnkdinamo.hr najmanje tjedan dana prije početka prodaje ulaznica. U prvom tjednu prodaje ekskluzivnu prednost za kupovinu imaju prošlogodišnji pretplatnici, isključivo za ista mjesta koja su imali prošle sezone. U prvom tjednu nema prodaje ulaznica novim pretplatnicima ili zamjene mjesta u odnosu na prošlogodišnje ulaznice. Nakon isteka toga roka, rezervacije se poništavaju i sva preostala mjesta na stadionu postaju dostupna svima u slobodnoj prodaji.

(7) GNK Dinamo svojim pretplatnicima osigurava ponovni ispis godišnjih ulaznica (maksimalno 2 puta u jednoj sezoni) u slučaju gubitka ili krađe istih. Ponovni ispis godišnjih ulaznica nije moguć na dan utakmice pa je preporuka kluba da se nositelj ulaznice ranije obrati klubu na e-mail adresu: [email protected] i dogovori termin dolaska po novu ulaznicu u radnom vremenu centralnog mjesta za prodaju ulaznica. Pri dolasku po ponovno ispisanu godišnju ulaznicu važno je da nositelj ima važeći osobni dokument zbog provjere identiteta.

(8) Na utakmicama proglašenim visokim sigurnosnim rizikom ili utakmicama europskih natjecanja, GNK DINAMO zadržava pravo uskratiti pretplatniku korištenje zakupljenog mjesta, i to iz razloga sigurnosti, na zahtjev sigurnosnog osoblja lokalnih vlasti ili na zahtjev službenih osoba UEFA-e. U tom slučaju pretplatniku će biti omogućeno korištenje prvog idućeg adekvatnog sjedećeg mjesta.

 

OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 19.

 1. GNK Dinamo omogućuje osobama s invaliditetom koje za kretanje koriste invalidska kolica besplatan ulazak na stadion Maksimir, na posebno prilagođen dio tribine – prošireni prostor za osobe u invalidskim kolicima, u podnožju tribine zapad. Prije utakmice potrebno je preuzeti odgovarajuću ulaznicu koja vrijedi za jednu osobu u invalidskim kolicima i jednu osobu u pratnji. Pratnja nije obavezna, ali se preporuča iz sigurnosnih razloga.
 2. Ulaznice za osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima i njihovu pratnju potrebno je prije utakmice preuzeti na porti ispod zapadne tribine stadiona Maksimir.
 3. Za utakmice u UEFA natjecanjima i utakmice visokog sigurnosnog rizika, kao i za utakmice za koje organizator GNK Dinamo predviđa velik interes ili interes veći od maksimalnog kapaciteta proširenog mjesta za osobe u invalidskim kolicima, a nastavno na obavijesti o ulaznicama koje se objavljuju na službenoj internetskoj stranici GNK Dinamo, postoji mogućnost da će biti potrebno proći kroz proces prijave. U tom slučaju, potrebno je poslati zahtjev za ulaznicu sa osobnim podacima i potvrdom o invaliditetu na e-mail adresu [email protected]. Zahtjev se ne smatra važećim niti odobrenim, ukoliko pošiljatelju zahtjeva nije stigao e-mail potvrde, s iste adrese GNK Dinamo. Ovakva je procedura uvijek najavljena na službenoj internetskoj stranici GNK Dinamo, nekoliko dana prije utakmice.
 4. Ustupanje besplatnih ulaznica za osobe s invaliditetom i poseban proširen prostor uz zapadnu tribinu stadiona Maksimir odnosi se isključivo na osobe koje za kretanje koriste invalidska kolica. Ustupanje besplatnih ulaznica ne vrijedi za osobe s invaliditetom koje ne koriste invalidska kolica za kretanje (već koriste hodalice, štap ili neko drugo ortopedsko pomagalo), kao i za osobe koje nemaju fizički invaliditet, već imaju neki oblik mentalnog invaliditeta.
 5. U dogovoru s GNK Dinamo, postoji opcija uzimanja na razmatranje određenih individualnih ili grupnih zahtjeva o dodjeli besplatnih ulaznica za osobe s invaliditetom koje ne koriste invalidska kolica za kretanje, ovisno o rangu utakmica i natjecanja (domaća natjecanja ili UEFA natjecanja). GNK Dinamo ne obvezuje se odobrenju takvih zahtjeva. U slučaju odobrenja nekog takvog zahtjeva, GNK Dinamo može ustupiti određenu količinu besplatnih ulaznica za jedan od sektora stadiona Maksimir koji bi prema odluci GNK Dinamo, u skladu s tehničkim, infrastrukturnim i sigurnosnim kriterijima organizatora, bio dostupan i pogodan za takvo djelovanje.

 

 

 1. Preuzimanje besplatne ulaznice za osobu s invaliditetom u invalidskim kolicima ne garantira parkirališno mjesto u užem krugu stadiona. GNK Dinamo obvezuje se da će, sukladno pravilnicima nadležnih nogometnih tijela HNS i UEFA te klupskog pravilnika, osigurati dovoljnu količinu parkirališnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom, dok također GNK Dinamo za svaku utakmicu osigurava drop-off i pick-up točke ispod zapadne tribine stadiona Maksimir gdje vozilo može ostaviti navijače osobe s invaliditetom te se nakon utakmice vratiti po njih na isto to mjesto. Zadržavanje takvog vozila u krugu stadiona za vrijeme utakmice nije moguće. GNK Dinamo za svaki poseban upit oko parkirališnog mjesta preporuča kontaktiranje Odjela za ulaznice na e-mail [email protected].
 2. GNK Dinamo obvezuje se da će, u slučaju određenih ograničenja ili posebnih pravilnika od strane nogometnih organizacija, HNS-a ili UEFA-a, na temu kapaciteta, količine ulaznica i načina određivanja dodjele besplatnih ulaznica, objaviti sve bitne stavke na službenoj internetskoj stranici www.gnkdinamo.hr. U slučaju predviđanja velikog interesa osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima, a u skladu s maksimalnim kapacitetom podija za osobe u invalidskim kolicima koji iznosi 50 mjesta, GNK Dinamo na vrijeme će objaviti sve detalje o prijavi za besplatne ulaznice, kao i o sustavu dodjele ulaznice (obično prema vremenskom zaprimanju zahtjeva).
 3. Na službenoj internetskoj stranici GNK Dinamo u posebnoj rubrici naziva ''OSI'' (prijevod: Osobe s invaliditetom) klub će pravovremeno objavljivati sve detalje, novosti, pravilnike i promjene vezane za osobe s invaliditetom i njihov dolazak na stadion Maksimir, dok su neke univerzalne informacije koje nisu podložne promjenama stalno dostupne na istoj internetskoj adresi.

 

PARKIRALIŠNI PROSTORI

Članak 20.

 1. GNK DINAMO je u obvezi osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za svoje navijače, članove vlastitih upravljačkih tijela, PRESS, službene osobe HNS/UEFA-e,   osobe s invaliditetom, odvojeni i osiguran prostor za gostujuće navijače, članove delegacije gostujuće momčadi, službene autobuse nogometnih ekipa – vlastite i gostujuće.
 2. Prostor za parkiranje autobusa mora biti odvojen od prostora za parkiranje osobnih automobila.

 

 

 1. Posebno mora biti osiguran odvojeni prostor za parkiranje autobusa i osobnih automobila gostujućih navijača. U slučaju potrebe, GNK DINAMO je kao organizator sportskog natjecanja u obvezi od nadležnog ureda Grada Zagreba ishoditi potrebne dozvole za korištenje najbližih i najadekvatnijih parkirališnih prostora.
 2. Parkirališni prostori čijim kapacitetima samostalno ili uz dozvolu nadležnog gradskog ureda raspolaže GNK DINAMO:
 1. PARKIRALIŠNI PROSTOR ispred zapadne tribine stadiona Maksimir – oznaka VIP B – kapacitet: 218 označenih i 7 mjesta za invalide – korištenje moguće uz prethodno odobrenje nadležnog gradskog ureda;
 2. PARKIRALIŠNI PROSTOR unutar stadiona Maksimir – oznaka VIP C – kapacitet: 47 označenih parkirališnih mjesta;
 3. PARKIRALIŠNI PROSTOR unutar stadiona Maksimir – oznaka ŠIROKA CESTA – kapacitet: 122 označena parkirališna mjesta;
 4. PARKIRALIŠNI PROSTOR unutar stadiona Maksimir, između TORNJA A i TORNJA B – oznaka VIP A –kapacitet: 19 označenih parkirališnih mjesta;
 5. PARKIRALIŠNI PROSTOR unutar stadiona Maksimir, ispod južne tribine – oznaka JUG – kapacitet: 58 parkirališnih mjesta;
 6. PARKIRALIŠNI PROSTOR unutar stadiona Maksimir, iza Spomenika BBB – oznaka VIP A – kapacitet: 12 parkirališnih mjesta;
 7. PARKIRALIŠNI PROSTOR Tržnice Borongaj – oznaka TRŽNICA – kapacitet: 98 parkirališnih mjesta i 5 mjesta za invalide – korištenje moguće uz prethodno odobrenje nadležnog gradskog ureda;
 8. PARKIRALIŠNA MJESTA uz Hitrecovu ulicu – oznaka BORONGAJ – kapacitet: 33 označena parkirališna mjesta i 2 mjesta za invalide – korištenje moguće uz prethodno odobrenje nadležnog gradskog ureda;
 9. PARKIRALIŠNI PROSTOR POLIGONA ZA OBUKU VOZILA I VOZAČA – oznaka BORONGAJ – POLIGON – korištenje moguće uz prethodno odobrenje nadležnog gradskog ureda;
 1. GNK DINAMO zadržava pravo određivanja kriterija za dodjelu prethodno navedenih parkirnih mjesta, izuzev parkirališnog prostora navedenog u točki 4.i.,koji je uvijek predviđen kao sigurna zona za gostujuće navijače i vozila kojima se koriste, prostora navedenog u točki 4.c., čija zapadna strana je predviđena za korištenje od strane sigurnosnog osoblja te u točki 4.b. koji je namijenjen za korištenje od strane medija.
 2. Godišnja i jednokratna parking karta je neprenosiva i njezina zloupotreba predstavlja kršenje ovog pravilnika, a GNK DINAMO zadržava pravo na sudsku naknadu štete koja može proizaći iz moguće zlouporabe.

 

AKREDITACIJSKI SUSTAV

Članak 21.

 1. GNK DINAMO ima uspostavljen akreditacijski sustav koji koriste pripadnici sigurnosnog i organizacijskog osoblja te stalni korisnici stadionskog prostora. Izgled, način i kriterije dodjele te drugo što je relevantno za funkcioniranje akreditacijskog sustava u nadležnosti je GNK DINAMO.
 2. GNK DINAMO će se u izdavanju i korištenju akreditacija uskladiti sa zahtjevima UEFA-e i HNS-a.
 3. Akreditacija je neprenosiva i njezina zloupotreba predstavlja kršenje ovog pravilnika a GNK DINAMO zadržava pravo na sudsku naknadu štete koja može proizaći iz moguće zlouporabe.

 

III POSEBNI PROJEKTI

Članak 22.

 1. GNK Dinamo je u suradnji sa pojedinim osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba pokrenuo akciju kojoj je cilj pružiti djeci i maloljetnicima mogućnost besplatnog ulaska na stadion s ciljem promicanja sportskog života i pozitivnih životnih vrijednosti. Akcija se odnosi na gledanje utakmice Dinama s tribine istok stadiona Maksimir. Iznimno, u slučaju popune kapaciteta i s tribine sjever gore.
 2. Procedura dodijele kupona i njihove zamijene za ulaznice je sljedeća:

a) GNK Dinamo dostavlja školama kupone i u suradnji sa školama kuponi se dijele učenicima;

b) Kupon je prije utakmice potrebno zamijeniti u prodajnom centru za kupnju ulaznica na stadionu Maksimir ili drugim prodajnim mjestima koje odredi GNK DINAMO;

 

      (3) Postoje dvije vrste kupona:

a) Prva vrsta je namijenjena učenicima osnovnih škola i vrijedi za dvije osobe, učenika starosti do 14 godina i punoljetnu osobu u pratnji. Pri zamjeni kupona potrebno je imati važeći osobni dokument za punoljetnu osobu i zdravstvenu iskaznicu za dijete. Ulaznice koje se dobiju pri zamjeni su personalizirane i glase na ime i prezime punoljetne osobe i djeteta, i nisu prenosive.

b) Druga vrsta kupona je namijenjena učenicima srednjih škola i kupon vrijedi za jednu osobu - učenika. Pri zamjeni kupona za ulaznice potrebno je imati važeći osobni dokument. Ulaznice glase na ime i prezime učenika srednje škole i nisu prenosive.

      (4) Razlozi za odbijanje dodijele ulaznica sukladni su članku 12. ovog Pravilnika.

 

Članak 23.

U skladu s preuzetim marketinškim obvezama, GNK DINAMO dodijelit će kupone ili pozivnice određenim ugostiteljskim subjektima. GNK DINAMO zadržava pravo odabira subjekata kojima će biti dodijeljeni kuponi ili pozivnice kao i odbiti ulazak pojedincu kojem je dodijeljen kupon ili pozivnica ako za to postoje neki od razloga za odbijanje kupnje ulaznica ili za uskratu ulaska na stadion ili drugi razlozi isključenja predviđeni Zakonima RH te sigurnosnim pravilnicima HNS-a i UEFA –e.

 

Članak 24.

U skladu s aktima GNK DINAMO koji reguliraju prava članova kluba, omogućeno je korištenjem članske iskaznice da pojedinac prisustvuje na ukupno četiri (4) utakmice GNK DINAMO. Ovo pravo se može konzumirati tijekom aktualne sezone i na utakmicama u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza.

 

Članak 25.

GNK Dinamo pruža mogućnost obiteljima s djecom starosti do 14 godina besplatni ulazak na Tribinu Istok za dijete i punoljetnu pratnju. Potrebno je prije utakmice doći do centralnog prodajnog mjesta za kupnju ulaznica i zatražiti besplatnu ulaznicu za dijete i punoljetnu pratnju. Pri podizanju ulaznica potrebno je priložiti osobnu iskaznicu za punoljetnu osobu i zdravstvenu iskaznicu za dijete. Ulaznice koje se izdaju su personalizirane i glase na ime i prezime punoljetne osobe i djeteta te nisu prenosive na druge osobe. Navedena mogućnost vrijedi za utakmice Prve HNL i utakmice Hrvatskog nogometnog kupa.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH POJMOVA

 

1. Organizator utakmice je GNK Dinamo, HNS i UEFA. Organizator priprema, ustrojava i nadzire održavanje utakmice.

2. Ulaznica je vrijednosni papir koji omogućava ulazak na stadion. Ulaznica je vlasništvo GNK Dinamo i GNK Dinamo može u svakom trenutku raspolagati s njom.

3. Važećim osobnim dokumentom se smatra osobna iskaznica ili putovnica izdana od nadležne policijske uprave sukladno zakonima RH.

4. Dijete je osoba koja nije navršila četrnaest godina života.

5. Maloljetnik je osoba starija od 14 godina, ali još nije navršila 18 godina života. Mlađi maloljetnik je osoba starosti od 14 do 16 godina, a stariji maloljetnik osoba starosti od 16 do nenavršenih 18 godina.

6. Utakmice visokog rizika su: a) međunarodne utakmice klupskih natjecanja po odredbama FIFA/UEFA; b) utakmica između klubova za koje postoji povijest incidenata od strane navijača jedne ili obje momčadi; c) utakmica za koju se ocjenjuje da će broj navijača gostujuće momčadi biti veći od 10% kapaciteta stadiona, odnosno ako je više od 1000 gostujućih navijača na utakmici; d) u slučajevima kada je procijenjeno da je interes gostujućih navijača značajnije veći od predviđenog kapaciteta sjedenja za gostujuće navijače; e) u slučaju kada je procijenjeno da je potvrđeni kapacitet stadiona u potpunosti rasprodan te da će stadion biti pun bilo za međunarodnu ili domaću utakmicu; f) utakmica klubova za koje se zna da među njihovim klubovima navijača postoji naglašeni rivalitet; g) utakmice u svim stupnjevima natjecanja HNS-a za koje se pouzdano zna da će rezultatska neizvjesnost kreirati konačni poredak u prvenstvu i privući povećani broj gledatelja

7. Predmeti koje je dozvoljeno unositi na stadion

Na stadion se može unijet fotoaparat, mobitel, dalekozor i rasklopni kišobran maksimalne dužine od 30cm. Štake i medicinska pomagala moguće je unijeti uz prethodnu najavu i dozvolu od strane GNK Dinamo.

8. Navijačkom tribinom se smatra sektor ili tribina stadiona, definirana kao takva od strane GNK Dinamo, na kojoj je prisutno navijanje grupe navijača, navijački transparenti i drugi rekviziti karakteristični za organizirane navijačke skupine.

9. Gostujuća tribina je dio stadiona namijenjen navijačima gostujućeg kluba, definirana kao takva od strane GNK Dinamo, namijenjena isključivo za navijače gostujućeg kluba, a odvojena od ostatka stadiona s ekskluzivnim pristupom tom sektoru.